Οικονομία – Διοίκηση

Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες
190€
Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση της σημαντικότητας του Μάρκετινγκ σε όλα τα τμήματα μιας εταιρίας, η αποτελεσματικότητα ενός σωστά δομημένου σχεδίου Μάρκετινγκ και ο τρόπος χειρισμού των εργαλείων και μεθόδων της στρατηγικής του.
0
Πιστοποιητικό Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
190€ ΜΟΝΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ - 0€
Το πρόγραμμα «Γνώσεων και Δεξιοτήτων για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων» στοχεύει στην παρουσίαση  του GDPR (General Data Protection Regulation) - «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων»
0
Vellum International Certificate in Franchise Management
190€
Το πρόγραμμα “VELLUM INTERNATIONAL CERTIFICATE IN FRANCHISE MANAGEMENT” βοηθά την υποστήριξη του συνολικού Συστήματος franchise.  Υποβοηθά τους Διοικούντες να διαχέουν την απαραίτητη γνώση, διασφαλίζοντας όχι μόνο τη συμμόρφωση με τις αρχές του franchising, αλλά και την κρίσιμη φύση της σχέσης αυτής των Δικαιοδόχων με τους αντίστοιχους Δικαιοπάροχους.
0
Vellum Diploma in Healthcare Management
250€
Πρόκειται για tailor made μεταπτυχιακό πιστοποιημένο πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που αφορά στα στελέχη που εμπλέκονται ή θα εμπλακούν στο χώρο της Υγείας με την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών επιστημονικών θεμάτων, διαχείρισης προμηθειών, αναλωσίμων υλικών, φαρμάκων, τροφίμων, αιμοστατικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων κ.λ.π.
0
Vellum Assistant Manager Certificate
Δωρεάν
Το Vellum Assistant Manager Certificate είναι πιστοποιητικό διασφάλισης των απαραίτητων επιχειρησιακών δεξιοτήτων των στελεχών που επιφορτίζονται τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού.
0
Διεθνές Δίπλωμα στις Δημόσιες Ευρωπαϊκές Προμήθειες
Δωρεάν
Οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών (procurement process) στις χώρες της Ε.Ε. είναι μια πολύ συχνή διαδικασία που συμβαίνει όταν μια δημόσια αρχή ή οργανισμός, αγοράζει από εξωτερικούς προμηθευτές αγαθά και υπηρεσίες.
0
International Diploma in Sales Management
190€
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χώρου των πωλήσεων ανεξαρτήτου επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε προϊσταμένους και διευθυντές πωλήσεων και marketing που αναζητούν τρόπους αναβάθμισης των τμημάτων των οποίων προΐστανται, σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες, σε νέους πωλητές που χρειάζονται καθοδήγηση και πληροφόρηση για την επαγγελματική τους ενασχόληση καθώς και σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα που έχουν ή που πρόκειται να απασχοληθούν στον χώρο των πωλήσεων.
05 : 01
Vellum Diploma in Customer Service
190€
Η παροχή άριστης εξυπηρέτησης στους πελάτες σας είναι απαραίτητη για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Το Vellum Diploma in Customer Service παρουσιάζει τα θεμελιώδη στοιχεία που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών και εξηγεί πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Επιπλέον, περιγράφει πώς μια επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει το πρόγραμμα εξυπηρέτησης των πελατών της στο υψηλότερο επίπεδο.
0