ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

 

Ενημέρωση

 Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.  Αναμένεται νέος κύκλος εγγραφών.

 

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εξειδίκευση σε θέματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.  Με την επιτυχή του ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες θα έχουν αναβαθμίσει τις γνώσεις τους σε θέματα της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και σε θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, θα έχουν βελτιώσει τις ικανότητές τους ως εκπαιδευτές ενηλίκων, θα έχουν βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές τους, θα έχουν διεισδύσει στον τρόπο σχεδιασμού και να οργάνωσης προγραμμάτων, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ενεργητικές μεθόδους μάθησης, να ενισχύουν το διάλογο και την κριτική σκέψη, να συντονίζουν δημιουργικά την εκπαιδευόμενη ομάδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται το σεμινάριο:

  • Σε Πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και αλλοδαπής
  • Εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και σε φοιτητές - σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  • Οι εκπαιδευόμενοι που πραγματοποιούν το σεμινάριο παίρνουν το μέγιστο αριθμό μορίων στις προκηρύξεις των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στο πεδίο της επιμόρφωσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

250 ώρες

BINTEO

ΟΧΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

OXI

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΔΒΜ Easy Education, μέλος δικτύου ΕΛΚΕΔΙΜ, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 6603

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ

190€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

- Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εννοιολογικό πλαίσιο

- Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι

- Η εκπαίδευση σε ομάδες

 

  1. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών

- Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα

- Ο εκπαιδευτικός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

- Ο εκπαιδευόμενος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

 

  1. Εκπαιδευτική Διαδικασία στα ΣΔΕ

- Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας

- Διαθεματικότητα και βιωματική μάθηση στα ΣΔΕ

- Διδακτικές μέθοδοι στα ΣΔΕ

 

  1. Περιγραφική Αξιολόγηση στα ΣΔΕ

- Περιγραφική αξιολόγηση: το πλαίσιο

- Περιγραφική αξιολόγηση: Εφαρμογή στην πράξη

- Αυτοαξιολόγηση των εκπαιδευομένων

- Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου από τους εκπαιδευομένους