ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Ενημέρωση

 Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.  Αναμένεται νέος κύκλος εγγραφών.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η σωστή εκπαίδευση πάνω σε ειδικές περιπτώσεις παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της διαφοροποίησης, της μαθησιακής αξιολόγησης και της δημιουργίας κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατηγορίες στις οποίες απευθύνονται τα σεμινάρια:

 

  1. Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
  2. Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής).
  3. Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  4. Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

250 ώρες

BINTEO

ΟΧΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

OXI

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΔΒΜ Easy Education, μέλος δικτύου ΕΛΚΕΔΙΜ, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 6603

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ

190€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Διαφοροποίηση-καθορισμός πλαισίου και ανάλυση περιεχομένου

Μαθησιακή αξιολόγηση

O ρόλος της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία

Αξιολόγηση προγραμμάτων που προάγουν την Ενιαία Εκπαίδευση

Η αναπηρία στα Αναλυτικά Προγράμματα

Μαθησιακές Δυσλειτουργίες

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ)

Προβλήματα όρασης

Προβλήματα ακοής

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

Προβλήματα συμπεριφοράς

Νοητική Καθυστέρηση

Εγκεφαλική Παράλυση

Ανάγνωση

Απλοποίηση κειμένου

Γραπτή Έκφραση

Κατανόηση κειμένου

Ορθογραφία

Διδασκαλία της φωνολογικής επίγνωσης

Σχέδια μαθήματος