ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ενημέρωση

 Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.  Αναμένεται νέος κύκλος εγγραφών.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών, ώστε να γίνονται κατανοητές από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο απευθύνεται:

  1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
  2. σε πτυχιούχους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ των αντίστοιχων ειδικοτήτων Παιδαγωγικών, Μαθηματικών, Θετικών Επιστημών, ΤΠΕ, καθώς και σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Προσχολικής, Δημοτικής, Δευτεροβάθμιας και άλλων επιπέδων και μορφών εκπαίδευσης) που έχουν κριτική σκέψη και διάθεση ερευνητικής αναζήτησης στη Διδακτική, στην Παιδαγωγική και στην Εκπαιδευτική Καινοτομία.
  3. σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  4. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  5. σε όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

250 ώρες

BINTEO

ΟΧΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

OXI

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΔΒΜ Easy Education, μέλος δικτύου ΕΛΚΕΔΙΜ, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 6603

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ

190€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

Γενικές αρχές Διδακτικής

Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών

Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής

Διδακτική και Μεθοδολογία της Φυσικής

Διδακτική και Μεθοδολογία της Γεωγραφίας-Γεωλογίας

Διδακτική και Μεθοδολογία της Βιολογίας

Διδακτική και Μεθοδολογία της Χημείας

Διδακτική και Μεθοδολογία της Στατιστικής