ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Ενημέρωση

 Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί.  Αναμένεται νέος κύκλος εγγραφών.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική γνώση προκειμένου οι καταρτιζόμενοι  να είναι σε θέση να κατανοήσουν τους διαφορετικούς παιδαγωγικούς, μαθησιακούς και κοινωνικούς στόχους που εξυπηρετούν διαφορετικές προσεγγίσεις, μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας και εκμάθησης μιας γλώσσας και να είναι σε θέση να τις χρησιμοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητικού τους πληθυσμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο απευθύνεται:

  1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
  2. σε καθηγητές Αγγλικών (απόφοιτοι φιλολογίας και εκπαιδευτικοί με επάρκεια διδασκαλίας).
  3. σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς της Αγγλικής Γλώσσας.
  4. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Αγγλικής Γλώσσας.
  5. σε όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

250 ώρες

BINTEO

ΟΧΙ

ΗΧΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

OXI

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

ΝΑΙ

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΔΒΜ Easy Education, μέλος δικτύου ΕΛΚΕΔΙΜ, ΚΩΔ. ΕΟΠΠΕΠ: 6603

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ

190€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES

Γενικές Αρχές Διδακτικής

Θεωρίες Μάθησης

Σχεδιασμός της διδασκαλίας

Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

Διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα

Σχέδια μαθήματος

Αξιολόγηση της διδασκαλίας

Σχέδια μαθήματος

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική